Promocje
Gorący PLUGGER Fi-P +OBTURATION Fi-G SYSTEM WOODPECKER
Gorący PLUGGER Fi-P +OBTURATION Fi-G SYSTEM WOODPECKER

2 990,00 zł

Cena regularna: 3 499,00 zł

Najniższa cena: 2 990,00 zł
szt.
Produkt dnia
INNI KUPILI RÓWNIEŻ
Końcówka skalera GD4 Satelec/NSK/DTE
Końcówka skalera GD4 Satelec/NSK/DTE

39,00 zł

szt.
Końcówka skalera EMS Tip C
Końcówka skalera EMS Tip C

479,00 zł

szt.
Kątnica NSK S-max M25L z podświetleniem
Kątnica NSK S-max M25L z podświetleniem

1 720,00 zł

szt.
Kątnica NSK S-Max M15
Kątnica NSK S-Max M15

1 350,00 zł

szt.
Kątnica NSK "na łapkę"
Kątnica NSK "na łapkę"

394,00 zł

szt.
Piaskarka
Piaskarka

740,00 zł

szt.
Lapma polimeryzacyjna Woodpecker iLED
Lapma polimeryzacyjna Woodpecker iLED

610,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.  Sklep  internetowy  Lubdent  dostępny  pod  adresem internetowym    www.lubdent.com.pl    prowadzony   jest  spółkę cywilną Lubdent s.c. A.Nejman - Górska, M.Wołoszyn

NIP 713 309 39 90

Regon 432738850

adres: 

ul. Kiepury 5A

20-838 Lublin

2.  Niniejszy  regulamin  skierowany  jest  do  Przedsiębiorców  i  określa  zasady  i  tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

 3. Sklep Lubdent nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art 21 KC

  Sklep internetowy Lubdent przeznaczony jest tylko dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie praktyki dentystycznej  i wyłącznie do nich skierowane są zaproszenia do zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego Lubdent. Regulamin sklepu internetowego Lubdent dotyczy wyłącznie umów zawieranych z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, i z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, nie dotyczy konsumentów.

§ 2

Definicje

 

1.            Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

2.            Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod  firmą

Lubdent   

3.           Sklep Internetowy przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie praktyki dentystycznej lub pomocniczej działalności dentystycznej i tylko do nich skierowane są zaproszenia do zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.            Przedsiębiorca - osoba fizyczna,  osoba  prawna  i  jednostka  organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.            Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lubdent.com.pl

6.            Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.            Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.            Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.            Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.          Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

11.          Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.          Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.          Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.          Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 

1.            Adres Sprzedawcy: ul. Kiepury 5A, 20-838Lublin

2.            Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lubdent.com.pl , lubdent@onet.pl .

3.            Numer telefonu Sprzedawcy: 664 668 725

4.            Numer fax Sprzedawcy …………………….

5.            Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 15 1140 2004 0000 3102 7670 6512

6.            Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.            Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 - 18

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 

1.            Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane          siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.            Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

 

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

 

3.            Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 

1.            Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Nazwa firmy, NIP

2.            Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.            Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.            Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.            zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.            wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

3.            zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.            jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.            kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6.            wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 

1.            Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.            Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b.            Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c.            Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kiepury 5A,  Lublin

2.            Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.            Płatność przy odbiorze

b.            Płatność za pobraniem

c.            Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d.            Płatności elektroniczne

e.            Płatność kartą płatniczą.

3.            Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 

1.            Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie                przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.            W przypadku wyboru przez Klienta:

 

a.            płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

b.            płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 1 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4.            Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.            A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.            Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne       lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

 

9.            Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 

1.            Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.            W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.            W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.            Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

6.            Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. Rękojmia:                                                                                                                                              

Nie jest przyjmowany zwrot towaru zakupionego do celów związanych z działalnością gospodarczą.
W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na
podstawie art. 558 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność
sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. nr 126, poz. 1381 z późniejszymi zmianami) produkty lecznicze i wyroby medyczne (posiadające europejski certyfikat jakości CE) nie podlegają zwrotowi.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

  1. W przypadku ewentualnych reklamacji Kupujący kontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze Sprzedającym. Zgłaszając reklamację należy podać numer zamówienia, dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji.
  2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji towaru jest przesłanie go na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.
  3. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
  4. Reklamacje w przypadku uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego  i dostawcę przesyłki.
  5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu.
  6. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.
  7. W celu dokonania zwrotu towaru konieczny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
  8. W razie zwrotu towaru, Kupujący ponosi koszty przesyłki towaru do Sprzedającego.   
  9. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

 

1.  Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

 

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 

1.            Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.            Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.            Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.            W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe              Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.            W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.            Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5.            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 13 RODO

 

USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO
1. Administratorem danych osobowych jest ............ z siedzibą w..............., NIP ................, REGON ..................

2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: "umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

 

1.            Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.            Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl